Haku

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Urheiluhallit Oy, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki (Y-tunnus: 0115551-4) ja hallintasopimuksilla Mäkelänrinteen uintikeskus Oy (Y-tunnus: 1083652-2) ja Vuosaaren Urheilutalo Oy (Y-tunnus: 0196786-2)

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Kunkin keskuksen fix vastaava

3. Rekisterin nimi

Trainero Kuntosaliohjelmat

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on kohdistaa oikea kuntosaliohjelma oikeaan asiakkaaseen

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Asiakas kertoo tiedot suullisesti

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötiedot säilytetään ainoastaan Rekisterinpitäjän hallinnoimissa järjestelmissä. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä Urheiluhallit Oy:n tarjoaman lomakkeen kautta tai henkilökohtaisesti asioida Urheiluhallien eri toimipisteiden asiakaspalvelupisteissä ja mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön tai tehdä itse internetissä korjauksia Urheiluhallit Oy asiakkaille tarkoitetussa varausjärjestelmässä.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröidyn tulee avata yhteys lomakkeella. Kun pyyntöön vastataan, se tapahtuu suojatulla sähköpostilla. Rekisteröity voi myös olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2 mainittuun henkilöön tai postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Tietojen poisto tai siirto

Rekisteröidyllä on oikeus pyytään omien tietojensa poisto Urheiluhallit Oy:n asiakasjärjestelmistä tai/ja ominen asiakastietojen siirtoa. Poisto- tai siirtoasioissa tulee avata yhteys lomakkeella. Kun pyyntöön vastataan, se tapahtuu suojatulla sähköpostilla. Rekisteröity voi myös olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2 mainittuun henkilöön tai postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole tai se luovutetaan asiakkaalle säilytettäväksi.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Säilytysaika

18 kk viimeisestä kuntosaliohjelmasta