Haku

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kunkin hallin hallipäällikkö

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Kunkin hallin hallipäällikkö

3. Rekisterin nimi

Kuntouinti rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuntouinti

Asiakkaat merkkauttavat liikuntansa exceliin ja keräävät tunteja/kilometrejä, jotka kootaan ja pidetään kahvitus/ todistusten jako kerran vuodessa

Osoitetietoa käytetään kutsun lähettämiseen ja nimi ja liikunnat siirretään todistukseen

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelin numero, uintikilometrit/vesijuoksu tunnit

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään käynnin yhteydessä

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä Urheiluhallit Oy:n tarjoaman lomakkeen kautta tai henkilökohtaisesti asioida Urheiluhallien eri toimipisteiden asiakaspalvelupisteissä ja mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön tai tehdä itse internetissä korjauksia Urheiluhallit Oy asiakkaille tarkoitetussa varausjärjestelmässä.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröidyn tulee avata yhteys lomakkeella. Kun pyyntöön vastataan, se tapahtuu suojatulla sähköpostilla. Rekisteröity voi myös olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2 mainittuun henkilöön tai postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Tietojen poisto tai siirto

Rekisteröidyllä on oikeus pyytään omien tietojensa poisto Urheiluhallit Oy:n asiakasjärjestelmistä tai/ja ominen asiakastietojen siirtoa. Poisto tai siirto asioissa tulee avata yhteys lomakkeella. Kun pyyntöön vastataan, se tapahtuu suojatulla sähköpostilla. Rekisteröity voi myös olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2 mainittuun henkilöön tai postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään enintään viisi vuotta viimeisestä asiakkaan osto- tai varaustapahtumasta. Tämän jälkeen asiakasjärjestelmistä poistetaan kaikki asiakkaan henkilötiedot.