Haku

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Asiakas: Urheiluhallit Oy
Y-tunnus: 0115551-4
Postiosoite: Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Nimi: Tarja Toivanen
Postiosoite: Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
Puhelin: 09-3488 600
Sähköposti: tarja.toivanen@urheiluhallit.fi

3. Rekisterin nimi

Taito-rekrytointijärjestelmän työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • työhakemusten käsittely
  • analysointi ja tilastointi

Henkilötietoja säilytetään rekisteröidyn määrittelemän ajan (3, 6 tai 12 kuukautta) tai kunnes valintaprosessi on päättynyt.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi, yhteystiedot, syntymäaika
  • vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja lisätiedot
  • koulutus- ja työkokemustiedot
  • kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot
  • toivomukset tulevasta työtehtävästä
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hakulomakkeen kautta.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina sähköpostitse esimiehelle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoasioissa yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina sähköpostitse esimiehelle.

Tietojen poisto tai siirto

Rekisteröidyllä on oikeus pyytään omien tietojensa poisto Urheiluhallit Oy:n järjestelmistä tai/ja ominen tietojen siirto, tulee tehdä kirjallisina sähköpostitse esimiehelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma
käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisteröidyn määrittelemän ajan (3, 6 tai 12 kuukautta) tai kunnes valintaprosessi on päättynyt.