8 paikkaa, 1 kortti

Valitse omat lempipaikkasi & -lajisi.

Ilman jäsenmaksua

Meillä liikut kerta-, sarja- tai kausikortilla, ilman jäsenmaksua.

Rento meininki

Siistit, toimivat tilat ja mukava henkilökunta odottavat sinua.

Uniikki

Ainutlaatuinen yhdistelmä uintia ja ryhmäliikuntaa.

Rekisteriseloste

Urheiluhallit Oy, Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n asiakas- ja laskutusasiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Urheiluhallit Oy, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki (Y-tunnus: 0115551-4)

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja käytetään laskutusasiakkaiden tietojen hallintaan laskutusta varten. Myös normaali asiakassuhde edellyttää, että asiakkaan perustiedot ovat käytettävissä mahdollisissa yhteydenottotilanteissa.

3. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Urheiluhallit Oy liikuntapaikkojen, Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n tai Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kanssa.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi-, osoite-, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, osto ja käyntitiedot. Laskutusasiakkaiden henkilö- tai y-tunnukset.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli vuokrasopimuksista johtuvia asioita joudutaan saattamaan niiden käsiteltäviksi.

7. Rekisterin sisäinen käyttö

Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Uudet asiakastiedot syötetään rekisteriin varauksen-tekovaiheessa, ostotapahtumassa tai laskutustietojen syöttämisen yhteydessä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

8. Rekisterin suojaaminen

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokan-toihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. Rekisterin yhdistäminen muihin henkilörekistereihin

Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

10. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Urheiluhallit Oy:n keskustoimistossa. Rekisteriseloste on nähtävissä Urheiluhallit Oy:n keskustoimistossa (Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki) sekä www-sivuilla osoitteessa www.urheiluhallit.fi.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön missä tahansa konsernin toimipisteessä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

12. Tiedon korjaaminen

Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt tai laskutusasioista vastaava henkilö.

13. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia varten.