Haku

Arvona ympäristö

Urheiluhallit on suunnitellut keinoja omien ympäristövaikutustensa pienentämiseksi jo vuodesta 2012.  Toimimme ympäristöystävällisesti ja vähennämme ympäristön kuormitusta noudattaen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Vuonna 2018 liityimme myös Ilmastokumppanit-verkostoon.

Toimimme esimerkillisesti ympäristöasioissa ja haastamme ympäristötyöhön mukaan myös asiakkaamme. Suurimmat ympäristövaikutuksemme muodostuvat energian ja veden kulutuksesta. Näitä vähennämme määrätietoisesti, kuitenkaan palveluidemme laadusta tinkimättä. Noudatamme ympäristölainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme.

Olemme kartoittaneet kaikkien halliemme osalta kulutuksen ja päästöt, eli mitä tulee sisään ja mitä menee ulos. Seuraamme jatkuvasti toimintamme ympäristötunnuslukuja, joita ovat esimerkiksi sähkö, lämpö, vesi, käytetyt kemikaalit ja jäte. Valitsemme ympäristöohjelmaamme vähintään kolme asiaa kerrallaan, joihin aiomme erityisesti vaikuttaa.

Saavutettuja ympäristötavoitteita

Vuodesta 2012 alkaen olemme muun muassa:

 • vähentäneet sekajätteen määrää ottamalla käyttöön muovijätteen ja biojätteen keräysastiat myös asiakastiloissa
 • tehostaneet kartongin ja monen muun jakeen keräystä
 • vähentäneet vedenkulutusta muun muassa asentamalla vettä säästävät suuttimet suihkuihin ja hanoihin
 • säästäneet runsaasti energiaa vaihtamalla lamppuja led-teknologiaan ja ottamalla käyttöön ilmastointilaitteita, joiden teho perustuu tilan käyttöasteeseen.
 • olemme tehneet kolmevuotisen sopimuksen kotimaisesta nollapäästöisestä tuulienergiasta, millä tuotetaan kaikki halliemme tarvitsema sähkönkulutus 2022-2024.

Ympäristöohjelma kaudelle 2022–2024

1. Energian säästö

Sähkönkulutuksemme tavoitteena on max. 5 kWh asiakaskäyntiä kohti. Normitettuna lämmönkulutustavoitteena on max. 6 kWh asiakaskäyntiä kohti.

 2. Vedenkulutuksen vähentäminen

Toimipaikkakohtaisesti pyrimme pitämään vedenkulutus alle 85 litraa per kävijä.

3. Hankinnat

Sitoudumme kolmeksi vuodeksi uusiutuvan sähkön hankintaan ja kannustamme sidosryhmiämme ympäristöystävälliseen toimintaan.

4. Logistiikka ja liikkuminen

Kannustamme henkilöstöä ja asiakkaittamme ekologisempaan liikkumiseen.


Ympäristöohjelma kaudelle 2019–2021


1. Energian säästö

Pyrimme säästämään energiaa laskemalla käytetyn sähkön määrää. Led-valaisimiin siirtyminen, laitteiden tarveperusteinen käyttö ja prosessien järkeistäminen ovat avainasemassa. Myös hankinnoissa huomioidaan aina laitteiden energiatehokkuus.


2. Vedenkulutuksen vähentäminen

Vedenkulutuksen hallitsemiseksi olemme säätäneet suihkujen ja hanojen virtaamat optimaalisiksi. Turhaan veden kuluttamiseen voi jokainen asiakas vaikuttaa omalla toiminnallaan esimerkiksi sulkemalla hanan, kun on lopettanut peseytymisen. Toimipaikkakohtaisesti tavoitteenamme on pitää allasveden kulutus kävijää kohden alle 90 litrassa (Suomessa kulutus keskimäärin 120 l / asiakas).

3. Ympäristömyönteinen asiakas- ja henkilöstöviestintä

Opastamme asiakkaitamme ympäristömyönteiseen liikkumiseen halleissamme päivittäisellä asiakaspalvelulla sekä erilaisin kampanjoin. Kannustamme jokaista asiakastamme pohtimaan omaa hiilijalanjälkeään myös kodin arjessa. Jalanjäljen pienentämiseen voi saada vinkkejä Ilmastoinfon sivuilta. Lisäksi kannustamme henkilökuntaamme tekemään ympäristöystävällisiä valintoja.


4. Jätteiden määrän vähentäminen

Olemme tehostaneet lajittelua toimipisteissämme ja ottaneet käyttöön muovijätteen keräyksen. Pyrimme opastamaan asiakkaita lajittelemaan oikein selkeyttämällä ohjeita.

Katso HSY:n lajitteluohjeet


Kolme helppoa asiaa, joilla voit vaikuttaa kulutukseen hallilla


1. Peseydy hyvin ennen altaaseen menoa.

Allasveden puhdistuksessa käytettävät hiekkasuodattimet menevät tukkoon liasta ja niiden huuhtelu puhtaalla vedellä lisää kulutusta. Myös veden puhtaana pitämiseen käytettävien kemikaalien määrä lisääntyy sitä mukaan, mitä likaisempaa allasvesi on.


2. Muista sulkea hana, kun olet lopettanut peseytymisen.

Näistä pienistä puroista, jotka valuvat turhaan viemäristä alas, kasvaa suuria jokia.

3. Lajittele roskasi oikein.

Toimipisteillämme on mahdollistettu ainakin seka-, muovi- ja biojätteen kierrätys. Mikäli et löydä toivomaasi kierrätysastiaa, voit antaa roskan henkilökunnalle, joka toimittaa sen oikeaan lajitteluastiaan kiinteistön lajittelupisteeseen.


Mikä on Ekokompassi?

 • Käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä
 • Ympäristöyhteistyötä kotikaupungin kanssa
 • Osa pohjoismaista ympäristöverkostoa
 • Kattaa yrityksen kaikki toiminnat
 • Ympäristöjärjestelmä auditoidaan eli tarkastetaan riippumattoman tahon toimesta
 • Tavoitteena on taata pääkaupunkiseutulaisille ympäristöystävällisiä palveluita ja tuotteita
 • Ekokompassia koordinoi Ilmastoinfo

Ekokompassilla suuntaa yrityksen ympäristöasioihin www.ekokompassi.fi

Mikä on Ilmastokumppanit?

 • Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkosto yrityksille, jotka haluavat olla mukana tekemässä Hiilineutraalia Helsinkiä.
 • Tavoitteena on:
  • luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia
  • lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi
  • toimia näkyvästi ja viestiä tuloksista aktiivisesti
  • jakaa osaamista parhaista käytännöistä

www.ilmastokumppanit.fi

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna