Haku

o

LAITOSMIES PETRI KERTOO

Petri on entinen lentopalloammattilainen ja -valmentaja.
Petri tuli Urheiluhalleille kiertäväksi laitosmieheksi vuonna 2013.

Parasta työssä
Työ on todella monipuolista ja sitä saa tehdä itsenäisesti.
Lisäksi meillä laitosmiehillä on maailman paras esimies.

Pidätkö vuorotyöstä?
Pidän. Vuorotyö mahdollistaa sen, että on enemmän vapaa-aikaa. Teemme aamu- ja iltavuoroa sekä lisäksi viikonloppu- ja yöpäivystystä.

Mitä osaamista työsi edellyttää?
Vaatimuslista laitosmiehelle Urheiluhalleilla on todella pitkä, mutta voisi sanoa, että pitkälle pääsee maalaisjärjellä ja toki meille on järjestetty koulutusta ja perehdytystä. Huolehdimme mm. allasvesien testauksista ja kemikaalien säätämisestä. Itse pidän työssäni haasteellisimpana ilmastointihommia, sillä ilmastoinnin säätö on joka hallilla vähän erilainen. Olen suorittanut Urheiluhalleilla oppisopimuksena kiinteistöhuollon perustutkinnon. Lisäksi laitosmiehillä on tarvittavat tulityö-, vesityö-, turvallisuus- ja ensiapukortit.

Tyypillinen työpäivä
Isoilla halleilla on omat laitosmiehensä, mutta me kiertävät saatamme päivän aikana kiertää kaikilla kahdeksalla hallilla. Lisäksi käymme joka päivä halleilla, joissa ei ole omaa laitosmiestä. Tyypillisessä arkipäivän aamuvuorossa kokoonnumme ensin Mäkelänrinteeseen, jossa käydään läpi kyseisen päivän tehtävät eli mitä tehdään ja millä halleilla. Urheiluhalleilla on käytössä järjestelmä, jossa henkilökunta voi ilmoittaa tarvittavista huoltotarpeista, joista osa tulee meidän laitosmiesten ja osa kiertävän laitosmiesryhmän tehtäviksi. Jokaiseen työpäivään kuuluu ainakin vesinäytteiden ottoa, ulkopihojen hoitoa sekä vesitekniikan ja ilmastoinnin tarkastusta ja huoltoa.

Miksi kannattaa hakea töihin Urheiluhalleille?
Tämä on mukavaa hommaa, jota saa tehdä itsenäisesti. Työpäivät menevät nopeasti.

KIINTEISTÖNHUOLTOTEHTÄVÄT/LAITOSMIES

Kiinteistönhuoltotehtävässä työskentelevät huolehtivat kiinteistön teknisestä kunnosta sekä tekevät taloteknisten- sekä vedenkäsittelyjärjestelmien valvonta-, huolto- ja ylläpitotöitä. Tehtäviin kuuluu myös ulkoalueiden kunnossapitoa (lumityöt, hiekoitus, ym.) sekä sellaiset äkilliset korjaustyöt, mitkä vaativat välittömiä toimenpiteitä eivätkä ole luvanvaraisia. Kiinteistönhuoltajien ("laitosmies") vastuulla on myös varmistaa, että uimahallien veden laatu vastaa uimavesiasetuksen (STM 315/2002) vaatimuksia.

Uimahallikiinteistöjen kunnossapito on vaativaa, laaja-alaista ja fyysistä työtä. Työssä käsitellään myös vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja, jonka vuoksi työssä korostuvat työturvallisuusasiat. Meillä on myös ns. kiertäviä laitosmiehiä, jotka liikkuvat paljon työkohteesta toiseen, joten ajokortti on ehdoton edellytys. Työ on kaksivuorotyötä, johon kuuluu myös hälytysvalmiudessa olemista.

Työntekijöiden on mahdollista suorittaa kiinteistönhoidon perustutkinto, lvi-tekninen peruskoulutus tai muu toisen asteen soveltuva tekninen ammattitutkinto oppisopimuksena. Tehtävä edellyttää voimassa olevia tulityö-, vesityö- (allasvesihygienia) ja työturvallisuuskortteja, jotka ovat osana työnantajan kustantamaa ammatillista koulutusta.