Haku

STARTTI ELÄMÄNTAPAMUUTOKSEEN Kunnonhuoltajat-kurssin avulla

Elämäntapamuutos vaatii tekoja ja uusien toimintatapojen pohtimista ja kokeilua käytännössä. Muutosprosessiin kuuluu päätösten tekeminen ja vastuun ottaminen itsestä ja tekemisistä. Uuden tavan muuttaminen rutiiniksi vaatii harjoittelua ja aikaa. Välillä suunnitellussa elämäntapamuutoksessa pysyminen voi pysähtyä, ja muutos voi myös ottaa takapakkia. Muutos tapahtuu vain siinä tahdissa ja sillä tavoin kuin kukin itse haluaa ja pystyy sisäistämään muutoksen merkityksen omassa elämässään. Ilman omaa motivaatiota ja tahtoa pysyvää muutosta ei tapahdu. Kunnonhuoltajat-kurssilla muutosta ei tarvitse tehdä yksin, vaan ohjaajat ja kurssilaiset ovat apuna muutoksen toteutumisessa – pienin askelin.

Urheiluhallien Kunnonhuoltajat-kurssilla yrityksen henkilökunta pääsee elämäntapamuutoksen alkuun ammattilaisten opastuksella. Samalla kurssilainen saa vertaistukea ryhmältä muutosprosessin eri vaiheissa. Kurssi istutetaan normaaliin arkeen, jotta prosessia on helppo jatkaa myös kurssin jälkeen.

Kurssin aikana opetellaan liikkumaan osallistujille tutuissa paikoissa ja luomaan liikunnalle myönteisiä rutiineja arkeen.

Kurssin sisältö räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan ja toteutus voi olla esimerkiksi seuraava:

  • Ryhmän koko 10–15 osallistujaa
  • Kurssin kesto 6 kuukautta
  • Ryhmätapaamisia noin kerran kuussa. Tapaamisen ensimmäisellä tunnilla käydään läpi sovittua teemaa, kuten esimerkiksi "Muutos on pieniä arkitekoja", "Uni ja palautuminen", "Miten pienellä rentoutushetkellä saa lisää voimavaroja", "Loma edessä – miten käy alkaneen elämäntapamuutoksen?", "Entä jos repsahdan", ja toisella tunnilla on liikuntalajeihin tutustumista. Liikuntaosuuden tarkoituksena oppia uusia liikuntalajeja ja oikeaa liiketekniikkaa.
  • Personal trainer -ryhmätapaamisia, joissa keskitytään ryhmäläisten tavoitteisiin ja vahvistetaan muutosprosessia tekemällä henkilökohtaiset hyvinvointiohjelmat koulutetun liikunnanohjaajan kanssa
  • Liikuntalajikokeiluja, liikuntataitojen opettelua, palautumisharjoituksia, ravintoneuvontaa
  • 10 liikuntalippua omatoimiseen liikuntaan Urheiluhalleilla
  • Firstbeat Hyvinvointianalyysi, jonka avulla osallistujat saavat tietoa voimavaroista, kuormittuneisuudesta, unen laadusta, energiankulutuksesta ja liikunnan riittävyydestä
  • Koko kurssin ajan henkilökohtainen sähköpostituki ryhmän ohjaajan ja personal trainereiden kanssa

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on ylläpitää ja parantaa osallistujien työkykyä ja vähentää sairauspoissaoloja. Kurssi on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä osallistujien tietämystä hyvinvoinnista ja keinoista, joilla he voivat itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Osallistujia kannustetaan liikkumaan omien kykyjensä ja tavoitteidensa mukaan. Kunnonhuoltajat-kurssi on matalan kynnyksen ryhmä, jossa liikutaan yhdessä ryhmänä ja saadaan henkilökohtaista ohjausta omaohjaajilta. Yhteisissä ryhmätapaamisissa olevat liikuntatuokiot suunnitellaan niin, että tunneilla opetellaan oikeita suoritustekniikoita ja pidetään rasitus tasolla, jolla kaikki saavat miellyttäviä onnistumisen elämyksiä liikunnasta.

Tiedustelut:

Evi Levander
puh. 09 3488 6470
yritysliikunta(at)urheiluhallit.fi