KUNNONHUOLTAJAT

Kunnonhuoltajat-kurssilla yrityksen henkilökunta pääsee elämäntapamuutoksen alkuun ammattilaistemme opastuksella.

Kurssin aikana opetellaan liikkumaan osallistujille tutuissa paikoissa ja luomaan liikunnalle myönteisiä rutiineja arkeen. Muutosta ei tarvitse tehdä yksin, sillä ohjaajamme ja muut osallistujat ovat apuna ja vertaistukena muutosprosessin eri vaiheissa.

Muutos tapahtuu pienin askelin, siinä tahdissa ja sillä tavoin kuin kukin itse haluaa ja pystyy sisäistämään muutoksen merkityksen omassa elämässään. Kurssi istutetaan normaaliin arkeen, jotta elämäntapamuutosta on helppo jatkaa myös kurssin jälkeen.

Kurssin sisältö räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan ja toteutus voi olla esimerkiksi seuraava:

 • Ryhmän koko 10–15 osallistujaa.
 • Kurssin kesto 6 kuukautta.
 • Ryhmätapaamisia noin kerran kuussa.
 • Ensimmäisellä tapaamiskerralla käydään läpi sovittua teemaa, kuten esimerkiksi
  • ”Muutos on pieniä arkitekoja”
  • ”Uni ja palautuminen”
  • ”Miten pienellä rentoutushetkellä saa lisää voimavaroja”
  • ”Loma edessä – miten käy alkaneen elämäntapamuutoksen?”
  • ”Entä jos repsahdan”
 • Toisella tapaamiskerralla on liikuntalajeihin tutustumista. Liikuntaosuuden tarkoituksena oppia uusia liikuntalajeja ja oikeaa liiketekniikkaa.
 • Lisäksi Personal trainer -ryhmätapaamisia, joissa keskitytään ryhmäläisten tavoitteisiin ja vahvistetaan muutosprosessia tekemällä henkilökohtaiset hyvinvointiohjelmat koulutetun liikunnanohjaajamme kanssa.
 • Liikuntalajikokeiluja, liikuntataitojen opettelua, palautumisharjoituksia, ravintoneuvontaa
 • 10 tutustumislippua omatoimiseen liikuntaan Urheiluhalleilla.
 • Firstbeat Life -mittaus, jonka avulla osallistujat saavat tietoa voimavaroista, kuormittuneisuudesta, unen laadusta ja liikunnan riittävyydestä.
 • Koko kurssin ajan henkilökohtainen sähköpostituki ryhmän ohjaajan ja personal trainereiden kanssa.

Kurssin tavoitteena on ylläpitää ja parantaa osallistujien työkykyä ja vähentää sairauspoissaoloja. Kurssi on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tarkoituksena on lisätä osallistujien tietämystä hyvinvoinnista ja keinoista, joilla he voivat itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Osallistujia kannustetaan liikkumaan omien kykyjensä ja tavoitteidensa mukaan.

Kunnonhuoltajat-kurssi on matalan kynnyksen ryhmä, jossa liikutaan yhdessä ryhmänä ja saadaan henkilökohtaista ohjausta ohjaajilta. Yhteisissä ryhmätapaamisissa olevat liikuntatuokiot suunnitellaan niin, että tunneilla opetellaan oikeita suoritustekniikoita ja pidetään rasitus tasolla, jolla kaikki saavat miellyttäviä onnistumisen elämyksiä liikunnasta.