Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Urheiluhallit Oy, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki (Y-tunnus: 0115551-4) ja hallintasopimuksilla Mäkelänrinteen uintikeskus Oy (Y-tunnus: 1083652-2) ja Vuosaaren Urheilutalo Oy (Y-tunnus: 0196786-2)

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Kunkin hallin hallipäällikkö

3. Rekisterin nimi

Kameravalvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Turvakamerajärjestelmien tarkoituksena on rikosten ennaltaehkäisy, asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen, omaisuuden suojaaminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittämisen edistäminen. Henkilötietojen käytön perusteena on tarve asiakkaisiin, henkilökuntaan ja omaisuuteen kohdistuvien rikosten ehkäisyyn, turvallisuuden varmistamiseen ja rikostenselvittämisen edistämiseen sekä aiheutuneiden vahinkojen vastuukysymysten selvittämiseen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Henkilötietolaki 8 §.

Videovalvonnasta ilmoitetaan toimitilassa erillisillä kylteillä.

5. Rekisterin tietosisältö

Toimitiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä oleskelevien ja liikkuvien henkilöiden kuvat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisena tietolähteenä ovat valvontakamerat, joiden kuvaamilta alueilta rekisterin tiedot kertyvät.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta minnekään. Tietoja voidaan luovuttaa poliisille niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos, jonka kohdalla tietojen luovuttamisen lainsäädännölliset edellytykset täyttyvät.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteri sisältää automaattisesti ja teknisesti tallennettua tietoa, jossa ei lähtökohtaisesti ole virheellistä tietoa. Tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tallenne poistuu automaattisesti noin 2–4 viikon kuluessa.

Kielto-oikeus
Kuvatallenteessa olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä ei luovuteta, ellei tietoa pyytävällä ole lakiin perustuvaa oikeutta tiedon saamiseen.

Rekisteröidyn ei tarvitse esittää nimenomaista tietojen luovutuskieltoa.

Tietojen poisto tai siirto
Ei ole.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Tietoihin on pääsy vain Urheiluhallit Oy:n nimeämillä henkilöillä.

Kuvamateriaali tallentuu digitaalisesti palvelimelle, jonka käyttö on suojattu.

Säilytysaika
Noin 2–4 viikkoa.