Haku

o

OSAAMINEN JA KEHITTYMISEN TUKEMINEN

Urheiluhalleilla osaamista voi hankkia monin eri keinoin: työmenetelmiä muuttamalla, työnkierrolla, tuuraamalla kollegaa, sijaistamalla, keskustelemalla/sparraamalla työtovereiden kanssa, käymällä kursseilla, osallistumalla niin yrityksen järjestämiin kuin omaehtoisiin koulutuksiin jne.

Tunne siitä, että osaa, oppii uutta ja saa kehittää omaa työtään luo vankan perustan työssä viihtymiselle ja työhyvinvoinnille.

Perehdyttäminen ja perehtyminen on myös tärkeä osa uuden tehtävän haltuunottoa. Meillä perehdyttämiseesi osallistuu esihenkilön lisäksi työkaverisi. Työssämme oppii parhaiten tekemällä ja kokeneimmilta neuvoja kysyen.

Kehityskeskustelut ovat yksi tapa kartoittaa osaamista. Kehityskeskusteluissa kannattaa kertoa omista toiveista ja tavoitteista ammatissa kehittymisen suhteen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Toisinaan työntekijämme toivovat työhönsä enemmän vaihtelua. Mahdollisuutemme tarjota erilaisia tehtäviä ovat rajalliset, joskin lisää virtaa ja osaamista voi saada jo siitä, että vaihtaa hallia joko määräajaksi tai jopa pysyvämmin. Uudessa hallissa oppii varmasti jotain uutta, saa uutta näkökulmaa omaan työhön ja tuohan se sitä kaivattua vaihtelua ja sitä kautta voi lisätä omaa työhyvinvointia. Työnkierrossa pääsee jakamaan myös omaa tietämystään ja osaamistaan muille.