Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Urheiluhallit Oy, Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki (Y-tunnus: 0115551-4) ja hallintasopimuksilla Mäkelänrinteen uintikeskus Oy (Y-tunnus: 1083652-2) ja Vuosaaren Urheilutalo Oy (Y-tunnus: 0196786-2)

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Nimi: Timo Ukkola
Postiosoite: Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
sähköposti: timo.ukkola@urheiluhallit.fi
puhelin: 040-7779242

3. Rekisterin nimi

Urheiluhallit Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • kirjautuminen Urheiluhallit Oy varausjärjestelmään ja -kauppaan
 • itsepalvelusivuston toteuttaminen
 • tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
 • tuotteiden ja palveluiden personointi
 • käyttäjäkokemuksen parantaminen ja tuotekehitys
 • suoramarkkinointi
  asiakkaan profilointi ja segmentointi
 • markkinoinnin ja digitaalisen mainonnan kohdentaminen
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • muut vastaavat tarkoitukset, jotka eivät ole yhteen sopimattomia yllä mainittujen kanssa
5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjältä saadut tiedot:

 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • yhteystiedot: etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja ostotiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä varauksiin liittyvät tiedot (varaus, jono, myöhässä ja peruutus)
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • asiakkaan antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään internetin kautta, kassapisteessä asioinnin yhteydessä, puhelimitse, asiakaskortin käytöllä (kulunvalvontalaiteet), sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • Helsingin liikuntaviraston tietokannasta siirretään erityisuinti ja vesiliikuntakortti tiedot Urheiluhalleille
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteristä siirretään yhteystietoja asiakkaan suostumuksella markkinoinnin tarkoituksiin. Asiakkaan tili ja nimi tiedot siirretään pankkiaineistoon mahdollisissa rahanpalautus tapauksissa. Tietoja ei luovuteta tai siirretä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä Urheiluhallit Oy:n tarjoaman lomakkeen kautta tai henkilökohtaisesti asioida Urheiluhallien eri toimipisteiden asiakaspalvelupisteissä ja mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön tai tehdä itse internetissä korjauksia Urheiluhallit Oy asiakkaille tarkoitetussa varausjärjestelmässä.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröidyn tulee avata yhteys lomakkeella. Kun pyyntöön vastataan, se tapahtuu suojatulla sähköpostilla. Rekisteröity voi myös olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2 mainittuun henkilöön tai postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Tietojen poisto tai siirto
Rekisteröidyllä on oikeus pyytään omien tietojensa poisto Urheiluhallit Oy:n asiakasjärjestelmistä tai/ja ominen asiakastietojen siirtoa. Poisto- tai siirtoasioissa tulee avata yhteys lomakkeella. Kun pyyntöön vastataan, se tapahtuu suojatulla sähköpostilla. Rekisteröity voi myös olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2 mainittuun henkilöön tai postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään enintään viisi vuotta viimeisestä asiakkaan osto- tai varaustapahtumasta. Tämän jälkeen asiakasjärjestelmistä poistetaan kaikki asiakkaan henkilötiedot.