Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Urheiluhallit Oy
Postiosoite: Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
sähköposti: timo.ukkola@urheiluhallit.fi
puhelin: 09 3488 6411

Henkilötietojen käsittelijä
Kundo support@kundo.se

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Yrityksen nimi: Urheiluhallit Oy
Postiosoite: Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
sähköposti: timo.ukkola@urheiluhallit.fi
puhelin: 09 3488 6411

3. Rekisterin nimi

Kundo Foorum

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kerättävät henkilötiedot (IP-osoite, nimi, sähköpostiosoite) kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Käyttäjän tunnistaminen foorumilla
  • Viestinnän mahdollistaminen foorumilla
  • Palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen

Tilastollisen tiedon tuottaminen ja analysointi

4. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjältä saadut tiedot:

  • IP-osoite
  • Nimi

Sähköpostiosoite

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Foorumia käyttävien käyttäjien tiedot saadaan evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla tai asiakkaan itse syöttäminä.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Henkilötietojen suojaus

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme henkilötietojen turvallisuuden ja suojan luvattomalta pääsyltä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä Urheiluhallit Oy:n tarjoaman lomakkeen kautta tai henkilökohtaisesti asioida Urheiluhallien eri toimipisteiden asiakaspalvelupisteissä ja mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön tai tehdä itse internetissä korjauksia Urheiluhallit Oy asiakkaille tarkoitetussa varausjärjestelmässä.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröidyn tulee avata yhteys lomakkeella. Kun pyyntöön vastataan, se tapahtuu suojatulla sähköpostilla. Rekisteröity voi myös olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2 mainittuun henkilöön tai postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Tietojen poisto tai siirto

Rekisteröidyllä on oikeus pyytään omien tietojensa poisto Urheiluhallit Oy:n asiakasjärjestelmistä. Ominen asiakastietojen siirto ei ole mahdollista. Poisto- asioissa tulee avata yhteys lomakkeella. Kun pyyntöön vastataan, se tapahtuu suojatulla sähköpostilla. Rekisteröity voi myös olla yhteydessä puhelimitse kohdassa 2 mainittuun henkilöön tai postitse kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytysaika
Asiakastietoja säilytetään enintään kaksi vuotta viimeisestä asiakkaan osto- tai varaustapahtumasta. Tämän jälkeen asiakasjärjestelmistä poistetaan kaikki asiakkaan henkilötiedot.