Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Asiakas: Urheiluhallit Oy
Y-tunnus: 0115551-4
Postiosoite: Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteystiedot

Nimi: Tarja Toivanen
Postiosoite: Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
Puhelin: 09-3488 600
Sähköposti: tarja.toivanen@urheiluhallit.fi

3. Rekisterin nimi

Reachmee-rekrytointijärjestelmän työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • työhakemusten käsittely
  • analysointi ja tilastointi

Henkilö-/hakijatietoja järjestelmässä säilytetään 12 kuukautta (avoimet hakemukset)hakemuksen saapumisen jälkeen ja 24 kk. (kohdennut hakemukset) rekrytoinnin päättymisen jälkeen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • nimi, yhteystiedot, syntymäaika
  • vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja lisätiedot
  • koulutus- ja työkokemustiedot
  • kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot
  • toivomukset tulevasta työtehtävästä
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hakulomakkeen kautta.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 09-34886 400 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Tietojen poisto tai siirto
Rekisteröidyllä on oikeus pyytään omien tietojensa poisto Urheiluhallit Oy:n järjestelmistä tai/ja omien tietojen siirto. Tietojen poisto tai siirtoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 09-34886 400 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.